Menu KTYVF Subteam

[Vietsub + Kara] Taeyeon's Winter Album - Winter is Coming (9 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 16/12/2017 20:47

Link download bản 60FPS để trải nghiệm tốt nhất : http://bit.ly/WinterisComing-KTYVF
Ghé thăm page tại : facebook.com/KTYVF

[Vietsub +Kara] Candy Cane - Taeyeon (Audio)

Link download để trải nghiệm 60FPS : http://bit.ly/CandyCane-KTYVF Nghe full album tại : http://bit.ly/WiC-KTYVF...

[Vietsub +Kara] Let it Snow - Taeyeon (Audio)

Link download để trải nghiệm 60FPS : http://bit.ly/LetitSnow-KTYVF Nghe full album tại : http://bit.ly/WiC-KTYVF...

[Vietsub + Kara] Christmas Without You - Taeyeon (Audio)

Link download để trải nghiệm 60FPS : http://bit.ly/CWY-KTYVF Nghe full album tại : http://bit.ly/WiC-KTYVF...

[Vietsub + Kara] The Magic of Christmas Time - Taeyeon (Audio)

Link download để trải nghiệm 60FPS : http://bit.ly/TMOCT-KTYVF Nghe full album tại : http://bit.ly/WiC-KTYVF...

[Vietsub +Kara] This Christmas - Taeyeon (Audio)

Link download bản 60FPS để trải nghiệm tốt nhất : http://bit.ly/TC_Audio-KTYVF Ghé thăm page tại : f...

[Vietsub +Kara] This Christmas - Taeyeon

Link download bản 60FPS để trải nghiệm tốt nhất : http://bit.ly/TC-KTYVF Ghé thăm page tại : faceboo...

[Vietsub +Kara] I'm All Ears - Taeyeon (Audio)

Link download bản 60FPS để trải nghiệm tốt nhất : http://bit.ly/ImAllEars-KTYVF Ghé thăm page tại : ...

[Vietsub +Kara] Shhhh - Taeyeon (Audio)

Link download bản 60FPS để trải nghiệm tốt nhất : http://bit.ly/Shhhh-KTYVF Ghé thăm page tại : face...